Västra Götalandsregionen handlar upp AI-plattform från Nvidia och NetApp Ontap AI

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Västra Götalandsregionen (VGR) har haft igång en upphandling av infrastruktur för AI och maskininlärning under hösten. Nu har en vinnare och nya AI-plattformar för regionen handlats upp. Den nya AI-plattformen ska klara av att möta ett växande behov från verksamheten inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

Först ska specialister inom AI infrastruktur och referensarkitektur in för att hjälpa VGR att komma igång och nå resultat med AI och maskininlärning. Hänsyn ska tas till dataskydd och integritet där det kan behövas. Som i sammanhang när känslig information som personuppgifter ska användas. Proact har valts som leverantör till AI-plattformarna. De har en lösning byggd på teknologi från NetApp och Nvidia med referensarkitekturen Ontap AI som valts ut.

”– Västra Götalandsregionen visar hur AI och maskininlärning idag är viktigt även för en ”vanlig” IT-organisation. Det ses inte längre som en exotisk specialitet utan blir en del av leveransen. Det är också intressant att se hur användningen av AI har breddats så att efterfrågan nu kommer inifrån verksamheten.”

Säger Roland Fällberg, försäljningschef på Proact i Göteborg.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Västra Götalandsregionen tränar upp egen språkmodell, fördelarna med offentlig sektor AI