WordPress och SharePoint när Com Hem bygger ut, totalt 4 olika system

In Coremedia, Drupal, Nyheter, Office 365 SharePoint Online, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

När Com Hem investerat i nya plattformar de senaste åren har valet landat på WordPress samt SharePoint installationer. 

Detta trots att senaste releasen, egna Play-siten Comhemplay.se, nyligen landade på det nya valet av en Drupal 7. Tillsammans med sedvanliga comhem.se plattformsvalet av tyska CoreMedia skapar det en brokig skara system hos bredbandsleverantören.

Intranätet Comin ligger på en SharePoint och IR-webbplatsen ComhemGroup.se som riktar sig till ägare och investerare återfinns på WordPress 4.

Interna kommunikationsavdelningen på Com Hem ansvarar för företagets intranät sant för IR-sidan.

0st
olika CMS räknar MKSE det till hos Com Hem
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Convendum satsar digitalt, mycket för Webicient att göra

Kommentarer

Leave a Comment