3874 Martech verktyg att välja på, så resonerar moderna marknadsförare om best-of-breed och produktsviter

In CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Baserat på 300 djupintervjuer med teknologiintresserade marknadschefer har amerikanska undersökningsföretaget Walker Sands presenterat årets ”State of Marketing Technology 2017”.

Den moderna marknadsföraren idag har hela 3 874 verktyg att välja på och Walker Sands menar det finns stora skillnader mellan hur långt olika organisationer kommit i sitt arbete. Rapporten bjuder på några intressanta siffror:

Allt om DMP, Data Management Platform

Håll koll på det senaste. Här listas alla system kunder väljer köpa in.

  • Fler än hälften av alla marknadsförare (56 procent) tror att martech-branschen utvecklas snabbare än deras företags nyttjande av motsvarande teknik för bättre marknadsföring.
  • Fler än dubbelt så många marknadsförare kallar sina arbetsgivare innovatörer eller early adopters inom martech jämfört med för ett år sedan (48 procent vs. 20 procent). Nästan hälften av alla marknadsförare (48 procent) har byggt ”best-of-breed” martech-stacks bestående av flera olika lösningar. Runt 21 procent använder en svit från en enstaka leverantör (Sitecore, Adobe, Oracle).
  • Hela 27 procent av marknadsförarna har redan lyckats integrera sina best-of-breed martech-stacks, men 42 procent anser att deras teknik är “fragmenterad” eller “uppstyckad”. Sju procent av ägarna meddelar de inte har fått in något teknikstöd alls.
  • 88 procent av alla marknadsförare använder regelbundet mer än ett martechverktyg (av både best-of-breed och enstaka svit användare).
  • 16 procent av användarna säger att martechverktyg är den enda typ av stödverktyget de använder i sitt jobb.

Leave a Comment