Accenture säljer genAI för 20 mdr

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Accenture och VD Julie Sweet fortsätter räkna på, ta fram och på något sätt lyckas extrahera sina genAI intäkter från de övriga IT-intäkterna. Nu ska världens största konsultbolag ligga uppe i runt 20 mdr SEK, värt i AI pengar för de första två kvartalen 2024. Men det är relativt lite jämfört med hela egna omsättningen på 165 mdr SEK under bara ett av kvartalen samma period.

Det framgår inte hur man separerar genAI från t ex plattform (ett sätt som Accenture ett tag nu valt att organisera sig hierarkiskt kring) eller övrig ”icke-AI” konsultinsatser. Däremot verkar det härstamma från projekt som har AI i namnet. Det borde däremot rätt många projekt ha idag, sett till termens omåttliga popularitet. Ett av casen som nämns är ett med Saudi Airlines. 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så går iO efter uppköpen, kundanskaffning via korsförsäljning av Stendahls, Peytz & Co och Triggerfish

Det ska idag finnas hela 55 000 konsulter med ”ai” i titeln hos bolaget. Målet är att anställa 80 000 egna AI konsulter.