25 procent av de svenska företagen skeptiska till genAI

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Capgemini släpper under tisdagen nya rapporten The Nordic AI Frontier, som kartlägger inställningen till generativ AI hos företagsledare i Norden. Samt i vilken utsträckning tekniken är implementerad bland nordiska företag. Rapporten visar att mer än var fjärde företagsledare i Sverige ska ha en ”vänta och se”-strategi inför generativ AI. 16 procent uppger att de inte är övertygade om potentialen inom generativ AI – högst i Norden.

Överlag har svenska företagsledare bristande förståelse och förtroende för generativ AI. Knappt hälften (48 procent) uppger att generativ AI kommer spela en betydande roll för företagets digitala strategi och transformering – klart lägst i Norden. Samtidigt uppger 42 procent – mest i Norden – att man är i behov av extern support för att arbeta mer effektivt med generativ AI.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så AI-tränas 1500 anställda på ARC, egna workshops och AI-utbildningar

Thomas Svahn, ansvarig för Insights & Data på Capgemini i Sverige, förklarar att kompetensbristen kan vara en möjlig förklaring till att många i Sverige tycks vilja vila på AI-hanen. Nyligen släppte branschorganisationen Techsverige en kompetenskartläggning där det framgår att nästan hälften av de tillfrågade techföretagen ser att behovet av kompetens inom just AI kommer att öka med mer än 15 procent per år de kommande åren.

” – Att många uppger att de har bristande förståelse för generativ AI samtidigt som man är pigga på att ta in extern support låter kanske motstridigt. Men uppfattningen är att det går i linje med det kompetensglapp som råder i dag och som kommer bli värre framöver.”

Svenska företagsledare uppger också att kostnadsbiten (42 procent) är det största hindret för att implementera generativ AI. Faktum är att man i Sverige är klart mer bekymrade över kostnaden för generativ AI än vad företagsledare är i övriga nordiska länder är. I exempelvis Finland uppger bara 17 procent att man är mest oroad över kostnaden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tre nya AI CoE, plattformar och assistenter från Capgemini, redan 100 genAI industrianpassningar klara

Dessutom är svenska företagsledare mer tveksamma till fördelarna med generativ AI inom både marknad och IT än de flesta av sina landsgrannar.