Adobe siffrorna 2024 i detalj, AEM CMS och CDP omsätter 8 mdr första kvartalet

In Adobe AEM, Adobe Marketo, CDP, DMP, Java, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hur mår martech ekonomiskt efter första kvartalet 2024? Precis som MKSE.com gjorde i början av 2023 är det alltid intressant att ta del av jättarnas siffror och specifikt Adobes uppdaterade helårsprognoser. Detta då det amerikanska bolagets uppdelning av affärsområden är relativt transparent och tydligt i förhållande till många andra. Det går skönja säljframgångar inom CMS, e-handel, CDP osv om man tittar noga.

Först ska det sägas att de sedvanliga tillväxtsiffrorna om runt 10 till 12 procent upp per affärsområde ligger kvar. Samma siffror som gällt de senaste två åren, grovt sett över både kvartal och per affärsområde. Det är tom. lite mer än tio procent nu, Digital Media är +13 procent första kvartalet 2024, Creative Cloud +12 procent, Digital Experience +12 procent. Det ger nya rekordsiffror för både Creative Cloud, Document Cloud och Experience Cloud (med bl a Marketing Cloud och Commerce) enligt CEO Shantanu Narayen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  WPP bygger 30 000 man stor byrå, VML ska vara ”störst inom kreativitet”

Intäkterna totalt har ökat från 17,6 mdr dollar till 19,41 mdr dollar. Hela 18,28 mdr dollar, 94 procent av dessa kommer från ARR, prenumerationsavgifter. Digital Media är klart störst med 13,84 mdr dollars omsättning, Digital Experience står enbart för mindre en tredjedel i förhållande till denna summa, 4,33 mdr dollar.

Inom Digital är Media Creative Cloud 11,52 mdr dollar av detta och Document Cloud (PDF) är 2,8 mdr dollar. Inom Digital Experience redovisas inte t ex Experience Cloud och AEM helt separat, men i första VD-uttalandet 2024 nämns däremot att Adobe Journey Optimizer samt Adobe Campaign går bra och visar styrka. Kundvinsterna i år ska röra Carl Zeiss, Comcast, Home depot, Nascar, Nestle, Paypal, Rogers communications, Santander, Starbucks och Walgreens. Man påpekar även att det ska finnas ett större intresse för Firefly AI tjänsterna.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sandvik Coromant släpper ny ID och uppdaterad webbplats

Sedan skriver man att Adobe Experience Platform och tillhörande ”native applications” (Customer Journey Analytics, Real-Time Customer Data Platform, Journey Optimizer och Mix Modeler) ska uppräknat ”detta kvartal visa upp kombinerade årsintäkter” på totalt 800 miljoner dollar. Det är även ett eget rekord för CDP och CMS etc. inom Adobe. Motsvarande runt 8 mdr i svenska kronor, men ändå en rätt mycket mindre del jämfört med hela Adobe Creative Clouds omsättning. AEP och samma native applications ska ha en årssammanfattad tillväxt av över 60 procent år till år.

Man siktar på Digital Experience prenumerationsintäkter om upp till 1,19 miljarder dollar för kommande kvartalet, även det runt 10 procent bättre än gångna kvartalet.

USA står för 60 procent av de totala intäkterna, Europa för 25 procent. Asien för resten.