Adobes e-handelschef om Marketplace för headless, B2B-försäljningen, D2C-arvet och open source-kunder

In Adobe Commerce / Magento, AI, ChatGPT, Machine Learning, E-handel, Martech, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Affärsområdet Adobe Commerce har inte den största eller första platsen på Adobe Summit London. Men efter pandemin och med D2C hysterin färskt i minne är e-handelsdivisionen inom bolaget ändå högst närvarande och dyker upp som en vital del inom t ex datainsamling. Inte sällan i samband med generella Marketing Cloud- och Experience Cloud-termer som CDP och kring den information all gen-AI ska jobba smart på.

Post-pandemin och alla erkänt dämpade e-handelsprojekt ska t ex på intet sätt dämpat mängden generell kund- och handelsdata som produceras. Det ska enligt Adobe synas en tydlig 50-procentig ökning av generellt loggad trafikdata bara i egna Adobe Commerce loggarna.

0 %
av alla Adobe e-handelskunder är även B2B commerce kunder
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

MKSE.com fick ett samtal med trotjänaren Loni Stark, numera Vice President, Content & Commerce Product, eller chef e-handel och Adobe Commerce samt Magento på Adobe i London. Hon har tidigare varit inne och ”styrt upp” olika affärsområden inom Adobe där lite extra hjälp har behövts. Nu jobbar hon med ehandelsplattformen.

Med ett så omfattande affärsområde med så mycket historik händer det såklart multipla saker inom e-handel just nu. Men några saker sticker ut. Adobe Commerce håller som bäst på att ”re-lansera” egna Marketplace / Adobe Commerce Extensions. Det ska då inte bara vara en simpel plats för enklare SaaS-plugins inom heatmaps, Marketing Automation och annat, men även i längden en lösning för kunders vilja inom ”decoupled”, berättar Loni för MKSE.com.

Marketplace kan förhoppningsvis bli en viktig del för att till slut få ihop ett omfattande och komplext ekosystem av kunder med unika behov och status samt både stora och små behov. Även inom lagerhantering, POS, ERP och allt annat riktigt komplext som krävs inom ett Enterprise e-handelsprojetkt. En kund som nämns av Loni är Coca-cola, de ska vara pilotanvändare för att använda Marketplace för sina unika krav. Och en partner som är med från början och ska erbjuda ett mer Enterprise-anpassad stöd är t ex IBM Sterling Order Management och B2B Order Management.

Just B2B är, liksom hos Optimizely Commerce, Sitecore, litium, m fl en mindre exploaterad kundsektor i Sverige som Adobe 2023 gärna vill åt. B2B ska redan stå för strax över 50 procent av Adobe Commerce-projekt i egna kundfloran idag, menar företaget. Men då räknar man in många B2C-kunder som också aktiverat ett parallellt B2B projekt. Här använder Loni och Adobe gärna de B2B-åtgärder företaget gjort med danska Vestas. Som även var på stora scen tidigare under Summit. Vestas ska tillhöra den B2B-kundgrupp som använder Adobe Commerce B2B för mer avancerad ”quoting” (offerthantering), omfattande produktkataloghantering samt som stöd i större kunddialoger och affärer, samt även för att stödja produktutveckling och innovation (hur det senare ska gå till framgång inte riktigt).

” – Konto- och kontraktshantering inom B2B är en riktigt stor sak. [Vi vill vara en del av] hur ett större kontrakt förhandlas fram. Det finns även mindre förutsedda, avancerade stöd inom B2B vi tror vi kommer kunna göra skillnad inom. Som 3D-aspekten inom hur produktdata ritas upp, hanteras och bara måste fungera.”

Adderar Loni Stark gällande B2B-stödet.

Under Covid-19 startades tusentals, ofta mindre D2C-projekt, en del av dem på Adobes e-handelsplattformar. Inte sällan med en marknadschef vid rodret. Dessa finns kvar och spelar en viktig roll, anser Loni. De kompletteras ofta av ett större Enterprise e-handelsprojekt då de inte kan eller bör ”börja om”. Här kan kunder istället bygga vidare på upplevda värden, insamlad kunskap eller använda D2C-projekten som isolerade experiment. Det ska vara den generella trenden, enligt de Adobe-kunder Loni pratat med under juni månad.

Apropå mindre fokuserade delar av e-handelserbjudandet. Adobe Commerce är även fortsatt stora supporters av och hjälper till att stödja allt inom Magento open source, påpekar Loni i en avslutande kommentar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nordic Web Team får nya ägare