Algoritmer automatiserar alla tusentals variationer inom personalisering och responsivitet

In Adobe AEM, CXM, E-handel, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing, Optimizely/Episerver, Oracle WebCenter Sites, Salesforce, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det är ingen brist på tekniska möjligheter inom kundupplevelsehantering, personalisering och optimisering (A/B-test) med dagens produkter. Det mesta är möjligt att göra med lösningar som Sitecore, Salesforce, Oracle, Episerver och Adobe. Men flera år efter införandet av de tekniska möjligheterna ställer sig kunderna fortfarande frågan:

” – Hur kommer vi igång?”

Ska personaliserande egenskaper som Adobe Target Personas, Sitecore Marketing Automation eller Episerver VisitorGroups skapas uppstår snart frågetecken. Vilka är våra målgrupper, vilka är våra personas, ska vi även anpassa för demografiska egenskaper eller betalda annonser/sökväg/inlänkade vägar in? Det kan på mycket kort tid uppstå tusentals variationer av personalisering även på en enklare webbplats.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Pirelli bygger B2B-ehandel tillsammans med Salesforce, stora martech-investeringar

 

Ska dessutom ytterligare ett lager på det införas med responsivt innehåll – anpassat för bruk på respektive enhet med tydligare call-to-actions på mobila enheter etc. – handlar det snart om ohållbart många variationer.

responsive content

Men lösningen kanske inte är att anställa en stab om 50 content redaktörer. Många har insett att detta är för omfattande för att hanteras av en människa.

Nu pratas det allt oftare om att med algoritmer automatisera personaliserings och den responsiva hanteringen. Test har inletts där smarta algoritmer med några grunddata lär sig om målgrupper, personas och enhetshantering och därefter själva väljer ut och applicerar rätt typ av kombinationer baserat på indrivna användningsmönster. I samband med att content sedan robotskrivs/anpassas grafiskt.

Inom A/B-test har redan automatiseringen införts sedan några år tillbaka. Ingen sitter längre vid ett möte och gör manuella val för att utse A/B-test vinnare. Efter en satt testperiod får vinnade bidraget automatiskt införas i den uppdaterade webbmiljön.

0st
vilka av alla variationer kan en robot bara bättre på att utse

Tanken är av algoritmen vinnande variationer inom personalisering och responsivitet framöver kommer införas på samma sätt. En inte helt otänkbar situation.

Algoritmerna inom CXM/CMS/e-handel syns just nu även på flera andra sätt.

Leave a Comment