Ny nordisk lojalitetslösning från Aller tar sig an Voyado och svenska Salesforce

In Lojalitetsprogram, Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det svensk-norska teknikföretaget Oculos har specialiserat sig på CRM och kundkommunikation och lanserade under fredagen den nya lojalitetsplattformen Trigg. Det ska vara en första fullskalig, flexibel lojalitetsplattform med fokus på datasäkerhet.

0 %
ska läggas på people/business tranformation enligt BCG 10-20-70 Regel
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

VD för Oculos, Toralf Waaktaar-Slokvik tror att personlig kunddialog och lojalitet i framtiden kommer att bli helt avgörande för företag som vill lyckas med kundkommunikation i en krävande B2B- och B2C-marknad. Ägarna är Aller-gruppen.

” – Vi har följt stora, internationella aktörer som har tagit in tiotals miljoner i medel för att utveckla liknande plattformar. Vi bestämde oss därför för att skapa en lösning som blir unik i Norden, eftersom vi ser att internationella lojalitetsplattformar ofta är anpassade till andra marknader och de snabbt blir dyra för nordiska företag att använda. Syftet med Trigg är därför att det enkelt ska integreras i företags befintliga värdekedja och spela i lag med deras MarTech-system.”

säger Waaktaar-Slokvik.

”– Lojalitetsprogram påverkar företagens omsättning genom att det ökar chansen att kunden handlar oftare på företaget, medan värdecheckar och bonuspoäng är mekanismer som ofta utlöser större köp. Dessutom kan kunddata ge företag värdefull insikt som kan användas i operativa beslut inom marknadsföring och kommunikation, men kanske ännu viktigare i strategiska beslut.”

Lösningen bygger till stor del även på Gamification samt ska ha anpasats för att följa alla regulationer kring inskickade och hanterade data enligt GDPRs alla riktlinjer. På kundlistan står Elgigantens ägare, DNB, Björklundm, Nille och norska Coop.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lyvia och Sebastian Karlsson använder miljarderna, gör nytt förvärv