Ambulanssjukvården handlar upp Knowit

In Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

AISAB, Ambulanssjukvården i Region Stockholm (del av SLL), tecknar digitalt avtal gällande ”Ramavtal för digitala kommunikationsplattformar” med Knowit. Aisab.nu är en .NET produktion från 2013.

Ramavtalet omfattar bland annat en ny externwebb med en uppdaterad varumärkesprofil. I uppdraget ingår också att utreda behoven kring digitala samarbetsytor för de som arbetar inom AISAB. Avtalet löper två år med option på ytterligare två år.

”- Det är oerhört spännande att få vara med på AISAB:s digitaliseringsresa. Akutvård är en viktig funktion i samhället, och genom vår insats hoppas vi kunna bidra med digitala stöd till ambulanssjukvården i Region Stockholm som hjälper och förenklar arbetet.”

Säger Sebastian Vidovic, affärsansvarig för uppdrag inom Region Stockholm på Knowit Experience.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheterna: Sänk ert 395 SEK IT-timpris, annars är ni ute på 30 dagar

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss