ASICS skaffar Contentful headless miljöer, ersätter en större mängd CMS-legacy

In Contentful, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

ASICS nuvarande SAP hybris e-handel har fått konkurrens av Contentful headless. Under 2018 berättar sko- och sportmärket ASICS att de börjat använda Contentfuls tjänster och plattform för att förenkla den egna mobilappsutvecklingen. Ett projekt som ska ha lett till en tredubbling i egna utvecklingsavdelningens ”speed to market”.

ASICS ska ha flyttat den egna apputvecklingen/operations till Contentful samtidigt som de tidigare traditionella CMS:en gjordes om för att bättre fungera och supportera modernare workflows inom omnikanal-appar.

Några krav ASICS hade på installationen var att det skulle vara enklare att samarbeta i den nya miljön, att det fanns en out-of-the-box mobil utvecklingsinfrastruktur och att de fick flexibiliteten att definiera sin egen content/innehållsstruktur.