Ateles använder AI för att peka på rätt amerikanska städer åt Daniel Wellington

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

E-handels- och retail-fokuserade Elastic Path-partnern Ateles med kontor i Linköping, Stockholm och Oslo ska hjälpa Daniel Wellington ”med AI”.

Rent konkret ska Daniel Wellingtons senaste satsning på fysiska butiker ta stöd av Ateles Artificiell Intelligens och Machine Learning identifiering av geografiskt optimala platser. Städer som bättre fångar upp millenialls och kundsegmentet för klockföretaget.

” – Vi är otroligt glada över att Daniel Wellington ger oss förtroendet att hjälpa dem i en sådan komplex beslutsprocess. Den data som tas fram och analyseras är så pass träffsäker att vi utifrån den kan identifiera exakt i vilket område och på vilken gata Daniel Wellingtons målgrupp finns.”

Säger Pär Eliasson, VD på Ateles Consulting.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture vinner projekt för 1 miljard inom genAI och ChatGPT på 120 dagar

Ateles jobbar även med Pimcore och Magento. Det är osäkert vilket AI-ramverk de tar hjälp av för den nya kunden.