Atlas Copco väljer Adobe Marketo för data driven marketing arbete 2020

In Adobe Marketo, CDP, DMP, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Atlas Copco, både en större Adobe Experience Manager användare genom atlascopcogroup.com och atlascopco.com samt användare av flera andra Adobe Marketing Cloud stöd har den senaste tiden investerat vidare i egna Adobe Marketo Marketing Automation stödet.

Atlas Copco har under 2018 och 2019 känt att de internt skulle behöva kunna visa upp hur all fysisk och digital marknadsföring påverkar de egna försäljningsleden. Och hur de relaterar till varandra på olika sätt. De ville även höja den interna digitala förmågan inför 2020 med olika utbildningar och program. Så när nuvarande techstack för totalt 24 marknader skulle uppgraderas globalt valdes Adobe Marketo Marketing Automation ut bland några alternativ. Som passade bra med CMS/webbstöd och andra Adobe analysprodukter industribolaget jobbar med.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Skandia ser över egna Marketing Automation uppsättningen

Flera nya ”data driven marketing” processer för planering, implementering, testning och optimering av marketing automation arbetet ska ha tagits fram. För att lära sig vilka uppnådda nivåer kunden kunde förvänta sig och vilken ROI projektet skulle kunna räkna på användes ”Industry benchmarks” från den tillverkande industrin. Atlas Copco menar att de redan kan se hur intäkterna ökat med ny försäljning efter de utförda insatserna. Avaus har valts ut som strategisk partner för att implementera marknadsföringsautomation, integrera marknadsföringsautomationsplattformen och integrera nuvarande tekniskt stöd.

Atlas Copco ska nu anse sig ha en mer datadriven strategi för allt kampanj- och innehållsskapande framöver. De olika programmen inom Nurturing, Email Blast och Webinars kommer fortsätta. Inför kommande år kommer Atlas Copco även satsa mer på att öka känslan av personalisering över alla kanaler. Samarbetet med olika MA-partners fortsätter under det kommande året.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så stödjer Scania "e-mobility" beslutsprocessen B2B med Adobe Marketo

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss