Australien inför Drupal på 437 sajter, Kentico förklarar krig

In Drupal by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

I USA blossar ett nytt CMS-bråk upp. Anledningen har vi hört förut. Än en gång beskyller Drupal och drifts- och intressebolaget Acquia en proprietär aktör för att dra öppen källkodsprodukten i smutsen. Drupal ska utsatts för ”FUD” (fear, uncertainity & doubt) av tjeckiska, .NET-baserade Kentico denna gång.

Det började då Kenticos CEO Petr Palas ifrågasatte Austrialiens IT-ansvarige John Sheridans beslut om att införa Drupal på samtliga regeringswebbar.

John Sheridan, chief technology officer, Australian Government Information Management Office (AGIMO).

Det Kentico ifrågasätter är att regeringen hamnar mitt i ett betydande versionsskifte med pågående, interna Drupal-stridigheter om det ännu ej färdigställda Drupal 8 som bör ersätta idag helt utdaterade Drupal 7. Detta skulle leda till att regeringsaktuella moduler ej blir kompatibla och plattformsvalet mindre lämpligt.

Dessutom anklagas regeringen för att ha fel syn på vad ett open source projekt verkligen kostar. Licenskostnad är en trivial kostnad att sälja in och fokusera på i denna typ av stora, runt 600 Mkr-projekt.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Kentico Kontent.ai marknadsför sig som "enda native AI Content Management produkten"

Över 4 år hoppas Australien föra in Drupal på mellan 182 och 437 webbplatser med start i september. De har ett eget, Acquia molnbaserat Drupal 7-initiativ kallat aGov på en distribution. John Sheridan har för ett halvår sedan berättat att Drupals framfart inom landet kommer av ett ökat regeringsförtroende för öppen källkod samt att kostnaderna och komplexiteten för att föra in proprietära lösningar ökat.

Flera inom Acquia och Kentico har dragits in i den hetsiga ordväxlingen.

Acquia med CTO Dries Buytaert har de senaste åren utsett i stort sett alla proprietära och öppna källkodssystem till sina fiender. Med reklamslogans som:

”Your Proprietary CMS Failing You”

och:

”Make a Clean Break From Your Legacy CMS”

eller:

”Open Source Content Management products like Drupal are sometimes overlooked by enterprises because of fear and misconceptions that legacy vendors spread – Drupal is an Enterprise Ready CMS  – Common Misconceptions About Drupal – Why Drupal Wins Against Proprietary Vendors”

anser man sig utstött och smutskastad av alla andra.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Större CX/Marketing Cloud aktörer väljer ansluta till MACH Alliance

Samtidigt som det 2013-2014 knappt synts några motsvarande försök till att baktala, eller försöka ”FUD:a” open source från de proprietära konkurrenterna. Jive pratade mindre positivt om open source i en kampanj, men det var mer än fyra år sedan.

Öppna alternativ då? Nej, även de får kritik av Drupal. Riktigt bisarrt blir det när Acquia Australiens chef Chris Harrop i tydliga ordalag även ”FUD-anklagar” open source alternativen WordPress och Joomla för att inte vara säkra eller skalbara nog för landet Australien.

Kommentarer

  1. Read this in English. What kind of path are Drupal taking? They havn’t seemed so disorientated and uncertain of oneselves image, ever. Bashing an unaware competition and talking about themselves as an underdog while the other vendors keep on constructing for the future. Whats UP?

Leave a Comment