Avantime bakom konst-app för Malmö stads kulturförvaltning

In Android, iPhone, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Avantime står bakom den nya appen för Malmö stads kulturförvaltning. Det är en konstapp som ska göra stadens publika konstverk mer tillgängliga för besökare. Via appen kunde man under sommarmånaderna upptäcka helt nya konstverk och områden i Malmö genom att gå runt på konstvandringar utomhus. Appen är utvecklad i Xamarin för iOS och Android. Nästa steg är att utvärdera appen och se hur den kan utvecklas för att fortsätta stödja Malmös konstverksamhet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avantime vinner SMÅA, stöd inom digital marknadsföring och SoMe