B2B e-handlare om AI, kundresemappning och synen på framtiden

In E-handel, litium, Nyheter, Omnikanal by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Litium har under måndagsförmiddagen släppt årets B2B-rapport, ”Nordic Digital Commerce in B2B 2024”. Där hittar vi att hela 68% av B2B-företagen nu använder digitala kanaler för sin försäljning. Fyra av tio (40 %) av dessa företag tillhandahåller även en e-handelslösning, med eller utan krävs inloggning för onlineköp.

0 %
har redan AI på plats
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Runt 18 % har inte ehandel B2B, men låter kunder begära pris eller en offert online och 10% tillhandahåller en digital produktkatalog för kunder kan bläddra i innan de kontaktar företaget. 80 % av de största företagen (+50 miljoner euro i intäkter) erbjuder digital försäljning i viss form, vilket är 24 procent fler än bland de mindre företagen.

Försäljningschefen, VD eller CMO har övergripande ansvar för digital försäljning i majoriteten av tillfrågade B2B företag. Digital försäljning sköts av en dedikerad chef för e-handel i 18 % och av en digital strateg i 9 % av företagen. 51 % av B2B-företagen har system och processer på plats för att hantera olika typer av säkerhetsrisker.

71 % av B2B-företagen som använder digitala försäljningskanaler förutspår fortsatt försäljningstillväxt online under tre år framöver. Och de större företagen  är generellt mer optimistiska om framtiden.

Mer än hälften, 51 %, av alla B2B-företag har kartlagt kundresan minst en gång. Det vanligaste sättet att kartlägga kundresan är att intervjua kunder, tätt följt av basera arbetet på intern kunskap.

15 % av B2B-företagen använder redan någon typ av AI för att förbättra deras digitala affär och kundupplevelse och 21 % planerar att göra det inom en överskådlig framtid.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bebo Objects köper in ny Litium 8, uppdaterar digitalt ID