Så jobbar Coca-Cola med 1000 webbplatser, 2200 segment, 2 mdr dagliga kundinteraktioner och 800 000 assets

In Adobe AEM, Adobe Marketo, CDP, DMP, Lojalitetsprogram, Marketing Automation, Martech, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

På årets enda Adobe Summit var en av huvudtalarna Coca-Colas CMO och EVP, Manolo Arroyo som pratade om det senaste två årens stora projekt tillsammans med Adobe och WPP/VML.

0m
kundinteraktioner loggas dagligen
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Coca-Colas utmaning är annorlunda. Det 134 år gamla företaget finns i hela 220 länder med 2 miljarder dagliga kundinteraktioner att ta hand om. Det finns 180 olika varumärken och tydligen hela 2200 kundsegment som kommer från 27 data sources. Coca-cola integrerar bl a Google, Microsoft, Salesforce och SAP S4 Hana. All data däremot ska sedan 2022 orkestreras via Adobe Workfront, därav äran vara key note-talare Summit 2024. Det ska köras hela 622 projekt för 1 022 användare i Coca-colas Adobe Workfront just nu.

Det nya sättet att jobba, som ska fått mycket beröm från CEO James Quincey och CFO John Murphy bygger bl a på att WPP/VML satt upp ”Studio X”, en konsoliderade byråmodell inom WPP som omgående startade i Coca-Colas nio aktiva ”zoner” spridda världen över. De tog hand om alla marketingOps, Marketing Automation, social listening, programmatic- och Adtech, annonsupphandling.

Dessutom ska Coca-Cola senaste tiden tagit ned över 1000 egna lokala webbplatser till 116, som alla baseras på en och samma Adobe Experience Manager (AEM) installation. Det inkluderar även svenska och CCEPs cocacola.se som landat på en Adobe AEM under .com domänen.

I samband med detta migrerades 18 000 webbsidor och 62 000 assets. Coca-Cola har även fler än 800 ”brand & campaign” splash webbar som nu ska helt eller delvis migrerats att bli en del av intelligens och och kontroll via Adobe Experience Platform. Det berättade Shekhar Gowda, global head marketing technology, Coca-Cola Company vidare. Dessutom har det nya globala DAM:et gått live, det används av 15 000 globala användare och innehåller över 800 000 digital assets.

Siffrorna är intressanta att jämföra mot t ex dessa siffror som Adobe presenterade tillsammans med kundkontot för i dagarna exakt sju år sedan.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AKQA toppar som mest lönsam svensk digitalbyrå