Banken designar om och släpper ny lösning på Optimizely

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Landshypotek Bank har gjort helt om både inom design och teknik för att få till en egen, mer användarvänlig webbplats. Allt på en uppdaterad Optimizely CMS i molnet. Banken ägs av ca. 38 000 lånekunder inom jord och skog.

Målet var att underlätta för användare och kunder till banken att gilla, hitta och konvertera mer. Fokus låg framför allt på bankens produkter bolån och lån till de gröna näringarna inom jord- och skogsbruk, samt att ge bankens kunder och medlemmar en bättre digital upplevelse. ​I den nya lösningen används bl a Vue.js samt vissa bank/FS stöd.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avaus storsäljare är paketerad marketingOps för 15 Mkr

I uppdraget ingick även:
Workshopar, intervjuer och dataanalys.
Koncept, UX och design.
Innehållskoncept.
Utbildning för redaktörer i Optimizely (Episerver) och digital kommunikation.
Systemutveckling och integrationer.
Teknisk SEO.

Landshypotek Bank har jobbat med både den nuvarande Limetta och Optimizely CMS sedan tidigare.