BE Group handlar upp nya B2B-plattformar och ny partner i miljonprojekt

In CRM Customer Relationship Management, E-handel, ERP/ECM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Miljardbolaget BE Group har skrivit ett partneravtal med Spot On för att hjälpa dem på deras digitala resa framåt. I en hård konkurrens med både plattformsleverantörer och andra partners ska partnern handlats upp.

“ – Det är givetvis många aspekter som vägs samman i det helhetsperspektiv som krävs för beslut om partner i denna typ av upphandling. Exempelvis kompetens, kreativitet, engagemang, kostnader och tidplan. Spot On är de som har presenterat det starkaste alternativet för oss och vi ser fram emot uppstarten av projektet.”

Säger Jens Karlsson, Marketing Manager BE Group.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svenska lantbruket digitaliseras med ny litium SaaS e-handel

Önskemålen från BE Groups sida var att byta ut sin nuvarande B2B-portal och ersätta CMS:et Typo3. Det ska integreras mot ERP Dynamics AX samt att projektet också kräver en helt ny PIM-struktur. Projektet innefattar initialt cirka 2000 timmar och startar med ett flertal workshops för att säkerställa att omfång och scope. Därefter fortsätter arbete med UX, design, integrationer och utveckling av vald plattform. Spot On jobbar med Litium, Storm, Umbraco och EpiServer lösningar.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Efter två års pandemierfarenheter och fördubblad försäljning, Lindt D2C e-handel byggs om
Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss