Bevego överger IBM WebSphere Commerce för litium B2B e-handel

In litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Grossistföretaget Bevego säljer byggplåt, ventilation och isolering och är ett av företagen som gjort en nysatsning på e-handel under slutet av 2017. De hade tidigare en IBM WebSphere Commerce som nu uppdaterats till en B2B-fokuserad litium SaaS.

Andreas Nilsson, ansvarig för digitala kanaler,  har varit drivande i Bevegos satsning.

”– Det är fortfarande lite stelbent inom business-to-business och företagen måste börja tänka om. Vår nya e-handel fokuserar inte på att sälja i första hand utan på att erbjuda mervärden som underlättar för kunden i deras vardag, alltifrån verktyg för beräkning till olika former av självbetjäning. Många kunder använder webben för att ta fram produkter och offerter men genomför köpet i en av våra butiker. Därför är det viktigt att allt hänger samman och att alla kanaler stöttar varandra.”

Henrik Lundin, vd på Litium fyller i:

”– Den främsta drivkraften för B2B-företagen är viljan att effektivisera försäljningen, säger. Hela 50 procent av intervjupersonerna anger det som mest prioriterat. Näst högst upp på listan över drivkrafter är att öka servicegraden mot kunderna. B2B-företagen sätter stort värde i att bygga starka relationer med sina kunder och det framstår tydligt att detta är en viktigare morot än ökad nyförsäljning när man satsar digitalt.”

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Cabletronic handlar upp ny litium e-handel