BIL Sweden uppdaterar till Litium 7 med PWA- och pushstöd

In E-handel, litium, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hanna Natt-Falkang berättar att BIL Sweden tillsammans med Columbus i höst jobbat på att göra bilsweden.se bättre utvecklad för att möta alla nya behov som uppstått i pandemin. BIL Sweden förser medlemmar, journalister och allmänhet med nyregistreringsstatistik varje månad samt information och kunskap kring miljö, säkerhet, mobilitet, eftermarknad och annan viktig utveckling för fordonsbranschen i Sverige.

För att nå fler målgrupper ska teamet på Columbus ha föreslagit en PWA, Progressive Web App. Främst för att mobilanpassa och modernisera. Allt i samband med övergången från Litium 5 till Litium 7. BIL Sweden ska numera även börjat skicka pushnotiser till sina användare via PWA.

”– Webb och digital kommunikation är en central del i vårt arbete. Därför var det viktigt för oss att se över hur vi kunde utveckla webben. I samband med uppdateringen av hemsidan fick vi även möjlighet att införa PWA-lösningen, en lösning vi tycker är spännande och som vi tror kommer generera positiva upplevelser för våra användare.”

säger Sofia Stajic som arbetar med webb och digital kommunikation på BIL Sweden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lanab släpper ny e-handel och B2B-portal på litium av Consid