C2PA-Standard ska stoppa desinformation och deepfakes

In Nyheter, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Microsoft, Twitter, Adobe, Arm, BBC, Intel, och Truepic har nyligen släppt Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). En första teknisk specifikation för att certifiera källan och proveniensen för digitalt medieinnehåll, i syfte att bekämpa desinformation på nätet. CP2A hoppas att skapa en mer robust, hållbar och branschgemensam standard för att bekämpa oäkta innehåll på nätet och göra det möjligt för utgivare, kreatörer och konsumenter att spåra ursprunget och spridningen av digitala medier så som bilder, videor och ljud.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ChatGPT får direkt påverkan på flera martech och IT-yrkesgrupper

Målet är att den öppna standarden ska implementeras på bred front i hela innehållsekosystemet ­­­­– från kretstillverkare och nyhetsorganisationer till mjukvaruföretag – för ett ökat förtroende på internet.