Efter sårbarheterna i Episerver, Finansinspektionen handlar upp nya partners för 60 Mkr

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Finansinspektionen ska under sommaren ha ingått avtal med Claremont för IT-tjänster inom områdena ”Ledning och styrning” samt ”Utveckling och Förvaltning”. Avtalet uppgår till ett totalt värde om cirka 60 Mkr och löper ett år framåt, med möjlighet till förlängning på fyra år.

Finansinspektionen använder Episerver och drabbades för några månader sedan av sårbarheten i ”Episerver internal ticket ID: ESEE-61” och hålet i SiteSeeker som Holm Security upptäckte. Då var även dessa större Episerver-användare utsatta:

 • Boverket
 • MSB
 • Region Östergötland
 • Lerums kommun
 • Energimyndigheten
 • Trafikverket
 • TRR Trygghetsrådet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Västerviks kommun
 • Gävle fastigheter
 • Landstinget i Kalmar län
 • Röda korset
 • ESF-rådet
 • Konstfack
 • Landstinget i Värmland
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Finansinspektionen senaste myndigheten som satsar på ett amerikanskt Pega low-code verksamhetssystem

Finansinspektionen har tidigare jobbat med Kvadrat, netSolution och egna Finansinspektionens kommunikationsstab IT-avdelning.

Margit Mattsson, VD för Claremont Quality Solutions, ansvarade för upphandlingen och menar att detta ger stora möjligheter för Claremont att leverera kvalitativa tjänster till Finansinspektionen. Tjänster som är helt i linje med Claremonts ambition att vara digital helhetsleverantör i ett nära partnerskap med våra kunder.

”- Vi är riktigt glada över detta besked. Att få tilldelning i denna upphandlingar befäster vår starka position som helhetsleverantör till offentlig sektor. Sektorn är för Claremont ett viktigt strategiskt marknadssegment där vi nu ges ytterligare möjlighet att bidra med insatser när det gäller användningen av digitala tjänster och teknik.”

Säger Margit Mattsson.