Comfort köper in e-handel för ökad tillgänglighet mot slutkund

In E-handel, Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Katarina Nilsson berättar att Comfort påbörjat sin nya digitala resa tillsammans med iStone. Comfort vill digitalisera kedjans tjänster och gå i bräschen i den traditionella byggbranschen.

Arbetet inleds med lansering av nya verktyg som ska öka det interna samarbetet mellan medlemsföretagen. Comfort vill även öka tillgängligheten mot slutkund genom en ny e-handel. Den ska lanseras under 2017.

”-Vi ser detta som de två första stegen i vår resa att digitalisera hela organisationen. Genom samordning och gemensamma krafter ger vi våra medlemsföretag förutsättningar och systemstöd de inte har möjlighet att ta fram själva. Under det kommande året ska vi fortsätta lansera en rad tjänster för att utveckla Comforts erbjudande ytterligare mot både medlemmar och slutkunder.”

Säger Hans Spett, ansvarig för satsningen inom Comfort.

Comfort är en medlemsorganisation med 130 företag inom VVS-installation. Comfort.se är en WordPress användare i regi av Impera. Det är okänt vilken e-handelsplattform VVS-installatörerna väljer.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hårvårdsproduktföretaget handlar upp ny partner, bygger e-handel

Leave a Comment