Contentstack bakom eget manifest kring framgångsrika headless- och composable projekt

In Contentstack, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Amerikanska Contentstack har med inspiration och uppbackning från hela MACH-alliansen skapat sitt egna manifest, ett nytt manifesto. Detta runt 23 år efter att agila metodiken och främst Scrum fick till sitt, idag lite bortglömda manifest. Det som kommer från amerikanska headlessledaren heter The Composable Charter och bygger på tio olika guidande principer för att sätta upp headlessbaserade lösningar på ett bra sätt.

0 st
principer finns listade
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Principerna är tio till antalet kretsar runt områdena:

  1. Bevisade och rätt sätt att bygga composable arkitektur.
  2. Kriterium för att välja ut rätt tekniska och UX partners på er resa mot composable.
  3. Hur man identifierar och mäter framgång längs med vägen i ett composable projekt.

The Composable Charter avtäcktes först på Contentstacks egna Contentstack ContentCon 2023 i USA. Det ska ha skapats med hjälp av 100 stycken experter och tyckare som kom från olika MACH Alliance deltagande företag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Inte alla är redo för headless, kunder efterfrågar "headful" CMS 2022