Singular Studios vinner UX och ID-uppdrag för Stim

In CXM, Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Till Stims 100-årsjubileum har Novas varumärkesbyrå Singular Studios utvecklat en ny upplevelseplattform, visuell identitet och en logotyp.

0 st
anslutna musikskapare har stim
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Den nya visuella identiteten ska upplevas som inkluderande och tillgänglig eftersom Stim representerar all musik, från klassisk till ny elektronisk musik. Den ska också kännas lustfylld och uttrycksfull för att spegla medlemmarnas musikskapande och kreativitet.

” – Stims kommunikation och tjänster är i huvudsak digitala och vi hade ett behov av att anpassa både färger, typsnitt och logotyp för den digitala miljön. Den nya visuella identiteten är dels mer funktionell men den speglar också bättre hur vi är och vad som driver oss – kärleken till musik.”

Säger Ellinor Perlefelt, projektledare, kommunikation på Stim. Stim har tidigare jobbat med bl a Digitalist och Grow. De senare såg även till att stim.se landade på en Drupal CMS efter att tidigare varit en Episerver/Optimizely användare.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Januari 2023 börjar högintensivt inom M&A, fler svenska byråförvärv tillkännages