Cybercom släpper appen CyberPoll för sjukvården

In Android, iPhone, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Cybercom har utvecklat appen CyberPoll på uppdrag av forskare vid Landstinget i Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Det är ett mer säkert enkätverktyg som ska användas för studier inom exempelvis sjukvården.

Tiden från det att en patient upplever en känsla till dess att patienten svarar på enkätfrågorna ska bli kortare än vid en traditionell studie med appen. Risken för systematiska fel ska därmed minska.

0t
100 triljoner dollar är marknaden för Digital Transformation värderad till framöver

”– Digitaliseringen skapar möjligheter som tidigare inte varit möjliga, som i detta exempel: att kunna göra realtidsenkäter direkt i användarens vardag. Vi hoppas att detta ger ännu bättre underlag för bland annat forskningsstudier framöver.”

Säger Johan Persbeck, chef Cybercom Karlskrona.

Leave a Comment