Därför innehåller inte Adobe Marketing Cloud e-handel

In Adobe AEM, E-handel, Elastic path, HCL Commerce, Nyheter, Online Marketing, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Adobe består av åtta huvudprodukter som täcker områdena People, Activation, Assets, Mobile, Collaboration och Exchange. Dessa områden kallas för bolaget ”core services”. Och Adobe är långt ifrån säkra att dessa ”cores” och svitprodukter behöver utökas i en snar framtid.

John Travis, ‎VP Brand Marketing, påpekar för MKSE att inom nyckelområdena CRM och e-handel har bolaget aktivt valt att inte förvärva en aktör. E-handel anses är alltför omfattande, komplext och sköts därmed bättre av en mer dedikerad partner, menar Adobe.

Adobe förnekar samtidigt att de ska varit intresserade av java-stackbaserade hybris, som SAP köpte upp 2013 (en tid när Adobe var som mest aktiva med förvärv). Då sades det att hybris gick efter en budstrid.

Adobe behöver vara tydliga i denna ambition. Bolaget ska ha varit tvungna ta tidskrävande ”omvägar” i upphandlingar senaste året då kunder efterfrågar lösningar med av ISV:n kombinerad CMS och Commerce. Dessutom är uteslutande alla kundcase Adobe vill visa upp idag olika e-handlare (som då ska vara beroende av en tjänst Adobe bara tillhandahåller via partners).

Samma sak gäller området CRM, säger John Travis till MKSE.com. Men det är en sanning med modifikation. Många skulle nog kalla allt som sparas inom Campaigns olika repositories för mycket snarlikt ett ständigt expanderande Adobe CRM.

Istället gäller gamla slagdängan ”content är king” även 2016. En term som Adobes representanter påpekar hela tiden. Det märks även i det senaste miljardförvärvet av Livefyre. En tjänst köpt för att kunna skapa kollage av sociala mediataggar, sköta sociala rättighetsnotifieringar och följa samt kontrollera riktade sociala aktiviteter.

Adobe har 2016 partnerskap med både javastack-baserade IBM Smarter Commerce, Elastic Path och SaaS-tjänsten Demandware. Samt med delar av Microsofts ERP och CRM (Dynamics).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Fyra ledare i nya Forrester Wave Commerce Solutions B2B 2024, Oracle eliminerade

Leave a Comment