Dessa tider kräver ett välfungerande intranät, menar myndigheten som släpper nytt

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I dagarna lanserades Havs- och vattenmyndighetens nya intranät som Consid har utvecklat. Kunden säger sig varit tydlig med att lanseringen skulle ske i dessa oroliga tider.

”- Det är ju nu som vi verkligen behöver det nya intranätet – när många kan komma tvingas sitta hemma.”

Menar beställarna som även påtalar att i dessa oroliga tider är viktigare än någonsin med en bra digital arbetsplats. Havochvatten.se är en SiteVision CMS användare.

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet. Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning ska de verka från källa till hav. Myndigheten ska arbeta för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser.