Digital Dödsstöt när Dunkin Donuts blir Dunkin

In Adobe AEM, Analys / Statistik, DMP, Data Management Platform, Java, Marketing Automation, Nyheter by Martin Edenström

Förutom att gå i konkurs i Sverige misshandlar kaffe- och bakverkskedjan Dunkin Donuts sitt varumärke digitalt just nu. Samtidigt som det blir en världsnyhet att varumärket släpper “donuts” från egna titeln så går hela dunkindonuts.com ned. Den ouppsäkrade webbplatsen levererar just nu “Access Denied” för besökare från hela världen som vill hitta adressen eller se menyn.

Svenska dunkindonuts.se är nedstängd och enbart en logotype har lämnats kvar på domänen. Dunkin.com ägs fortfarande av konsultföretaget DunkinWorks, som förra året förlängde registreringen till 2026.

Sajten ska däremot fortfarande fungera IP-styrt för amerikaner. Dunkindonuts.com är en java-webbplats och en Adobe Summit storreferens (se bild nedan) med en mängd Adobe Marketing Cloud teknik som Experience Manager, Adobe Analytics samt en Krux DMP.

Dunkindonuts.se var en .NET produktion framtagen av byrån Kreera.

Det finns flera exempel i nutid där riktigt stora varumärken, trots tresiffriga miljonbudgetar för webb och e-handel, har haft svårt att bibehålla den enklaste av digital hushållning och sanitära åtgärder: