Digital transformation för alla

In DAM, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Denna krönika är ett gästinlägg från en utvald, branschinsatt partner.

Digital Transformation är ett begrepp som vi var och varannan dag hör någon prata om eller så läser vi om det i sociala medier.  Hur får medarbetarna plats och hur optimeras kundupplevelsen?

Ett flertal undersökningar visar att väldigt många företag redan påbörjat sin digitala transformation och att det i första hand handlar om att kunna leverera en större kundupplevelse. Detta till trots är det tyvärr många företag som fastnar i transformationen. I undersökningen Digital Transformation in the Age of the Customer av Forrester Consulting fokuserade man på 395 organisationer och hur de arbetar med digital transformation. Resultatet utmynnade i tre centrala observationer. 1, kundupplevelsen är hjärtat av den digitala transformationen. 2, många företag är på rätt väg men han en bit kvar för att nå hela vägen fram. 3, en extern leverantör kan vara en för  stöttning och hanteringen av transformationen dock måste relationen vårdas och underhållas väl.

Digitala transformationsbyrån Mogul talade nyligen på Digital Asset Management-eventet Dam Day, där de tog upp det mänskliga perspektivet av digitaliseringen och talade om medarbetarna som analoga och digitala. De digitala är de som nästintill föddes med en Ipad i handen, de analoga är de som är födda på sent 90-talet eller senare. För att överdriva en smula; de analoga använder skrivaren för utskrifter, de digitala använder utskriftsfunktionen till att skapa PDF:er att läsa på skärmen. Precis på samma sätt som ens medarbetare är digitala och analoga så är det på samma sätt med kunderna. Att en digitalisering påverkar ens kunder har företagen i stor utsträckning förstått enligt ovan nämnda undersökningar, 73 % av företagen anser att deras digitala kundupplevelse möter kundernas förväntningar.  Skrämmande nog är det att bara 5 % som säger sig överträffa kundernas förväntningar. Alltså tänker företagen mer kortsiktigt på hur kundernas beteende påverkar en digitalisering. Man bortser från de ständigt ökade kraven på omedelbar respons, konstant tillgänglighet och hög användarvänlighet. I dagsläget är det ingen som vill handla i en webbshop som inte är användarvänlig eller surfa på en webbsida som är långsam, då väljer vi istället en konkurrent som levererar det som konsumenten kräver.

Inom ramen för digitaliseringen finns det en uppsjö av tekniska hjälpmedel för en effektivare organisation och en bättre kundupplevelse, en specifik lösning som utgör ett fundament i den digitala resan är ett Digital Asset Management-system, eller DAM-system som det också kallas. På många marknadsavdelningar sitter man med stora behov av digitalisering men hamnar i kläm när organisationen inte riktigt satsar på digitaliseringen. En marknads- eller kommunikationsavdelning är ofta den avdelning som sitter med mest digitalt material, det är bilder, logotyper, filmer, presentationer, broschyrer etc. Filer som ofta är tunga och många till antalet. En marknadskommunikatör utan tillgång till strukturerade hjälpmedel lägger otaliga timmar på att leta efter bilder, sortera bland olika versioner av samma bild, agera bildpolis för att säkerställa att organisationen inte kommunicerar med clip art-bilder eller lågupplösta mobilbilder. Det är inte alltför ovanligt att en organisation prioriterar områden där man svart på vitt kan se sina intäkter. Arbeten som omfattar varumärke och branding, kommunikation, PR och webbrelaterad information, där ROI är lite svårare att se hamnar lite i kläm. Ja, ni förstår vilken problematik vi vill belysa.

Kundernas ökade krav på tillgänglighet och effektivitet ställer höga krav på en organisations digitala infrastruktur. En uppdaterad hemsida fungerade länge som den enda externa kommunikationskanalen, så är inte fallet längre. Nu pratar vi om omnichannel och upplevelsen ska vara densamma i alla kanaler. Att manuellt publicera på hemsida, Facebook, Twitter, Linkedin, PR-verktyg, blogg etc. tar sin tid och vad blir då lidande – varumärkeskännedom och kundupplevelse. Nu handlar det om att öka effektiviteten, att automatisera och strukturera för att frigör både tid och resurser. Ett DAM samlar dina digitala tillgångar i ett centralt arkiv för hantering, lagring och publicering. Ett DAM kan fungera som en bildbank eller vara integrerat med webbsidor, intranät, PIM, affärssystem, Officepaketet eller kreativa verktyg som InDesign. De digitala medarbetarna brukar hoppa högt av lycka när de får ett smart system som är integrerat med övriga system. Då kan de arbeta effektivare och allt finns i molnet och nås överallt, även på bussen eller hemifrån. De analoga medarbetarna kan ha lite svårt att ställa om till ett nytt digitalt system. I dessa byten är det viktigt att internt använda sig av ambassadörer som kan stötta och hjälpa till vid en implementering.

Vid implementering av ett grundläggande och sammanhållande system som ett DAM, är det viktigt att prioritera användarvänligheten samt att starta i liten skala på en grundläggande nivå. I ett första steg behöver man inte använda de mest avancerade funktionerna ditt DAM-system har att erbjuda. Det kan ni alltid växa med när organisationen är redo. Det är bättre att börja smått och utveckla i takt med att användarnas kunskap ökar. Vikten av användarvänlighet tål att upprepas. Det är vad som gör att de digitala medarbetarna tycker att systemet är toppen och det som gör att de analoga medarbetarna snabbare ser nyttan med att lära sig ett nytt system.

För att inte hamna i den grupp av organisationer som faktiskt använder en leverantör för att förenkla sin digitala transformation men som ändå inte lyckas – arbeta tillsammans med en leverantör ni känner förtroende för och som kan visa hur de avser att stötta er hela vägen. Sist men inte minst, ta fram en plan tillsammans och följ den.

 

QBank DAM
Denna krönika är ett gästinlägg från en utvald, branschinsatt partner.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Storbolags behov av content och DAM ökar med 500 procent, mängder av jobb ändå i fara

Leave a Comment