Digitalist och Grow slås ihop, bygger 100 man stor studio i Stockholm

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Finskägda Digitalist, tidigare kända som Wunderkraut, slås samman med varumärkesbyrån Grow. Tillsammans ska en studio med omkring 100 anställda byggas upp i Stockholm. Den ska stå klar i augusti.

Andreas Rosenlew, grundare och partner på Grow säger att:

” – I och med detta samgående kan vi fortsätta skapa sömlösa kundupplevelser offline och online, fysiska och digitala. Med Digitalist adderar vi banbrytande kompetens inom digitala service design och ledande kompetens för att sköta mer avancerad tekniska utmaningar inom AI, IoT, AR etc.”

Totalt får det nya bolaget 280 anställda. Så sent som i januari slogs varumärkesbyrån Grow slår ihop med design- och innovationsbyrån Nine. Ett integrationsarbete som fortfarande pågår i Grow Nine AB.

På kundlistan står sedan tidigare Electrolux, Fortum, Volvo Group, Honda, Kone, Nokia, Pfizer, Spotify, Carlsberg och BillerudKorsnäs. Sammanlagt ska Grow omsätta 71,9 Mkr med ett negativt resultat om -2.3 Mkr. Grow AB har sysselsatt 36 anställda och haft en 8% vinstmarginal på en 49 Mkr omsättning. Digitalist förvärvar främst holdingbolaget Grow Holding.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheterna vallfärdar från Google Analytics, Digg tar täten med ny OpenSaaS

Digitalists VD Ville Tolvanen har sina egna problem med en kvartalsförlust om -27 Mkr på en 53 Mkr omsättning, en förlust motsvarande hela -51,7 % av totalomsättningen. Det ledde även till att 15%% av alla utvecklare sades upp så sent som förrförra månaden. Och mitt i rådande högkonjunktur har aktien gått ned med över -41% det senaste året (se bild).

Men nu verkar strategin för det finsknoterade bolaget vara att främst förvärva sig ur problemen med hjälp av nytryckta aktier och ett lån till 6% ränta.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Singular Studios vinner UX och ID-uppdrag för Stim

En strategi inte helt olik vad ett annat Drupal-näste försäkte sig på under 2015-2017. Innan totalkraschen kom vintern 2018. Då var det Intellecta, FFW och ICTA som ”köpte sig” tid och eventuella skandinaviska stordriftsmöjligheter genom diverse brokiga byråförvärv över de nordiska gränserna. Nu har ledningen sparkats och bolagen åter igen sålts av och splittrats.

Vill ni se alla Digitala Labb som byggts av olika byråer och IT-konsulter runt om i Sverige?

MKSE.com har samlat på sig en lista med alla investeringar.