Digitalist tappar 27 procent av de anställda, går back med 100 Mkr. Konkurrenterna växer

In Nyheter, Drupal by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Under pandemisommaren 2020 berättade finska digitalbyrån Digitalist för MKSE.com att bolaget trots den skakiga omvärlden stod trygga och växte med flera nya kunder. Det visade sig inte riktigt stämma i tredje kvartalets siffror. Då hade det finska, noterade och Drupalfokuserade bolaget minskat med över en fjärdedel av personalstyrkan samt visade för senaste 9-månadersperioden upp en förlust på över 100 Mkr. Samtidigt som många konkurrenter går väldigt bra i digitaliseringen. Det var dubbelt så illa som förlusten samma niomånadersperiod under fjolåret då Digitalist även då gick back med runt 50 Mkr.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EQT Ventures in i Stackbit UI och Fly.io, ser nya möjligheter inom "composable"

Konkurrenten FFW med bas i Danmark har t ex växt till att vara över 400 anställda under pandemin.

VD Petteri Poutiainen skriver i övrigt enbart om en produktaffär i England värd runt 700 000 SEK som nyheter från tredje kvartalet. Digitalist som äger svenska Grow har idag 187 anställda mot 255 för ett år sedan.