Digitalist vinner Arbetsförmedlingens nya Drupal-uppdrag

In API, Cloud / Förvaltning, Drupal, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I mars har Digitalist vunnit det statliga ramavtalsuppdraget att hjälpa Arbetsförmedlingen med utveckling av myndighetens uppdaterade playtjänst AF-play. Allt på den föredragna open source-plattformen Drupal.

Digitalist (tidigare Wunderkraut) har erfarenhet inom området då de tog fram DI.se’s Play-tjänst på samma plattform redan 2008. Den lösningen lades däremot ned efter bara några år. Arbetet ska utföras tillsammans med Elastx som är specialiserade på Openstack molnstöd för video och content.

Elastx och hur de var ett av de första bolagen i Sverige som jobbade med den öppna molnplattform OpenStack IaaS, som även Bloomberg, BestBuy, Comcast och Paypal satsat på det senaste året.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Consid fick i uppdrag att digitalisera och säkra upp kundresan för Bilprovningens 100 stationer

Arbetsförmedlingen är en av de största, kanske den största SiteVision CMS-referenserna i Sverige.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.