Digitalist vinner nytt digitaliseringsuppdrag kring Dataportal.se värt 60 Mkr

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Digitalist Group Plc / Digitalist Group och svenska dotterbolaget Digitalist berättar de har en ny 60 Mkr kund i Digg, Myndigheten för digital förvaltning.

0 Mkr
är affären totalt värd
Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Dataportalens produktägare, Josefin Lassinantti, är nöjd med utfallet av upphandlingen:

”– Vi sökte en leverantör som visade stor förståelse för öppna teknologier och förstår hur man genom design och utveckling kan hjälpa olika målgrupper i samhället att få ut nyttan av dessa. Digitalist visar med sina processer och sin organisation att man har den erfarenhet och det driv som vi ser är viktigt för att vi ska kunna både förvalta och vidareutveckla dataportalen till en riktigt bra och viktig tjänst för framtiden.”

Avtalet gäller i 4 år och har en budgetram på upp till 60 miljoner kronor för samma period. Avtalet ska vara strategiskt bra för Digitalist tillväxt i Sverige och målen att fungera mer som en strategisk partner inom all typ av digitalisering, menar gruppen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheterna vallfärdar från Google Analytics, Digg tar täten med ny OpenSaaS

Detta uppdrag rör främst förvaltning och nyutveckling av dataportal.se, Sveriges nationella dataportal. En React och Next.js produktion. Digitalist är annars historiskt främst open source och Drupal-orienterade.