DirektPress satsar på Roxen som en tjänst

In Roxen by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Roxen Editorial Portal SaaS har valts ut av DirektPress, en av Sveriges största utgivare av annonsfinansierade lokaltidningar. Roxen ska hjälpa huset att effektivisera produktionen av sina tidningar.

http://direktpress.se/Global/direktpresslogo.png

DirektPress har 19 tidningar som fokuserar på lokal nyhetsjournalistik och lokal annonsering och har en samlad upplaga på runt en miljon exemplar varje vecka.

Roxen ska vunnit efter en RFI-process, där man jämfört olika CMS-system avseende mer än 100 parametrar.

”-  Vårt mål var att hitta ett nytt, modernt redaktionellt system som hjälper oss att frigöra tid för det redaktionella innehållet.”

säger Roland Tipner, VD och ägare till DirektPress-koncernen.

Leave a Comment