EPiServer Commerce e-handel för SEK Svensk Elstandard

In Optimizely/Episerver, Optimizely/Episerver Commerce by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Starmind är ansvariga för uppdraget att bygga SEK Svensk Elstandards nya EPiServer CMS och Commercelösning. Den nya webbshoppen är nere i skrivande stund, men ska öppnas inom kort.

Ny webshop för SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard har av regeringen utsetts att svara för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.

Det är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken.

 

 

e-Spirit Forrester

Leave a Comment