Episerver utvecklingen allt oftare offshore-baserad, partners skaffar kompetens i låglöneländer

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Episerver vill förtydliga att läget fortsatt ser bra ut sett till hur många som vidareutbildar sig, certifierar sig och generellt investerar i kompetens på CMS-plattformen.

Partner Sales Manager Hampus Persson och utbildningsansvarige Annika Renestam berättar för MKSE.com om de precis sammanställda siffrorna kring antalet ECD och Episerver certifierade under det gångna året.

De kunde visa upp en viss tillväxt gällande certifieringar under helåret 2017. Med hela 30% på global nivå.

  • Sverige +15%
  • Globalt +30%

Så Episerver är inte oroade över att några av bolagets mer tongivande och större partners (tidigare Global nivå) ska ha backat i antalet ECD under året. Men en annan trend syns i siffrorna.

Att just antalet ECD växer dubbelt så snabbt på global nivå är även tydligt från de senaste 18 månaderna. Partners som Possible (Ungern), Making Waves (Polen), Geta (Lettland), CGI m fl har successivt flyttat stora delar av sin kapacitet från UK, Sverige och Norge till olika låglöneländer. Dessutom etablerar sig snabbt andra Episerver partners på orter där kompetens växer (som Krakow, med vissa kopplingar till lokala universitet). Och de rekryterar ofta från varandra (vilket på lika kort tid ska eliminerat stora delar av lönefördelarna). Istone ska tillhöra de som rekryterat aggressivt av konkurrenter i t ex Krakow.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Storyblok delade just ut miljoner i cash till svenska teknikpartners, ny co-Creative 16 Mkr fond

Sedan finns även Niteco och First Line som med sina hundratals utvecklare i Vietnam (119 st) och Ryssland (23 st) höjer siffrorna på global nivå.

Samma trend har pågått ett tag sett till Sitecore- och Adobe AEM utveckling. Så det var mest en tidsfråga innan det även skulle röra Episerver .NET kompetens.

Och sett till de snart 40 000 registrerade utvecklarna på egna forumet; Då en Episerver-utvecklare byter arbetsplats vartannat eller vart tredje år (eller blir egna, en vanlig trend senaste åren) är det svårt för Episervers e-postaktiverade utvecklarforum att hänga med i karriärsvängarna på samma sött. Det kan vara en anledning till att det finns så många medlemmar på Episerver World.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Stendahls och Awaves nya ägare köper upp flera byråer

Medlemmen Marcus Österberg påpekar att han kan ha upp till fyra aktiva konton på Episerver World, baserat på sina olika arbetsgivare.