Fältservice, vägledning och snabbsvar i Oracles stora AI-uppdatering

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter, Oracle ATG Web Commerce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) har just försetts med genAI. Vad är det faktiskt inom AI som Oracle valt lägga till då? Det handlar främst om hur olika ärenden och bakomliggande stöd inom kundservice hanteras och hur leveransen i båda håll kan gå till. För en förhoppningsvis förbättrad produktivitet.

0 st
huvudområden adderas AI inom
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

” – Om du vill skapa enastående kundupplevelser behöver de som jobbar med det – och de kunder de har kontakt med – få tillgång till korrekt information. Genom att sammanfatta, skriva och rekommendera innehåll kan generativ AI avsevärt förbättra kvaliteten på den service kunder får. De nya funktionerna i Oracle Cloud CX hjälper företag att lösa kundtjänstproblem snabbare och mer effektivt genom att öka kundservicehandläggares och fältteknikers produktivitet, optimera självbetjäningsfunktioner och automatisera traditionella uppgifter som är manuella och tidskrävande.”

Säger Rob Tarkoff, Executive Vice President och General Manager för Oracle Cloud CX.

  • Assisterade handläggarsvar: Hjälper skriva svar på serviceärenden.
  • Assisterade kunskapsartiklar: Ökar takten med AI-skapat nytt innehåll i kunskapsbaser.
  • Förstärkta sökfunktioner: Snabbare åtkomst till svar genom integrerade snabbsvar på frågor i sökningar och chattar.
    Sammanfattning över kundernas engagemang: Skapar sammanfattningar av viktig information i serviceärenden.
  • Assisterad vägledningssammanställning: Hjälper produkt- och serviceexperter att skapa och uppdatera frågor som vägleder servicehandläggare genom en uppsättning av prioriterings- och felsökningssteg.
  • Fältservicerekommendationer: Hjälper fältservicetekniker att snabbare lösa problemen genom att ge snabb åtkomst till instruktionsinnehåll ute på fältet.

”Responsible AI” tillgodoses bl a genom att Oracles generativa AI-tjänst inte delar kunddata med LLM-leverantörer, andra kunder eller andra tredje parter. Dessutom är det endast kundens entitet, med dess data modellerna har tränats på, som får använda den anpassade modellen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Responsible AI enligt Swedbank, anpassar ChatGPT och GPT-4. Utvärderar i internt skarpt test