Finansinspektionen senaste myndigheten som satsar på ett amerikanskt Pega low-code verksamhetssystem

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Den statliga myndigheten Finansinspektionen (FI) är senaste public sector-FSI aktör att ansluta som en svensk Pega CRM och low-code verksamhetsstöd på den svenska marknaden.

0 st
personer jobbar på FI
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Projektet är en del av FIs arbete med att stödja Sverige och marknaden med ett stabilt finansiellt system, i längden mer välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för svenska konsumenter. På Finansinspektionen ska Pega användas och integreras tillsammans med en Microsoft Dynamics CRM.

På FI arbetar totalt cirka 600 personer och teamet som jobbar med Pega är runt 30 anställda.

Finansinspektionen handlade för drygt ett halvt decennium sedan upp nya partners på sin Episerver/Optimizely för runt 60 Mkr av Zington och Consid.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SMEG bygger omfattande Optimizely Commerce med fokus på egen kunddata