”Företag behöver fokusera på ansvarsfull användning av generativ AI”

In Adobe AEM, Adobe Commerce / Magento, Adobe Marketo, AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Krönika från MKSE.com partnerföretag
Krönika från betydande branschaktörer och deras ledning

Av Franck Attia, Nordenchef på Adobe:

Generativ artificiell intelligens (AI) har öppnat dörrar till nya möjligheter, men det är viktigt att varumärken anpassar sig till stor efterfrågan på ansvarsfull användning när det gäller att skapa och leverera kundupplevelser.

På mindre än ett år har generativ AI blivit en kraft att räkna med inom kreativitet och marknadsföring och omdefinierat hur vi skapar allt från bilder till text. Tekniken har öppnat dörrar till nya möjligheter och ökat kreativiteten och innovationstakten. Även om detta är lovande tror jag att fler behöver inse behovet av ansvar i utvecklingen och användningen av generativ AI.

De flesta konsumenter och yrkesverksamma i Sverige ser stor potential i generativ AI, men kräver samtidigt ansvarsfull användning av tekniken. Det visar en undersökning som Adobe genomförde i våras med cirka 1 000 konsumenter och över 100 experter på kundupplevelser (CX) och marknadsföring i Sverige.

Även om de flesta marknadsförare är optimistiska när det gäller fördelarna med generativ AI, finns det också vissa farhågor. De rankar kvaliteten på information, copy eller bilder som den största oron, följt av brist på insikt i hur modellerna har tränats.

Transparens är en viktig aspekt av ansvarsskyldighet. Tydlighet är viktigt när generativ AI används för att skapa innehåll och för att kunna bedöma dess inverkan på informationens kvalitet och äkthet. Det är också viktigt att tydligt identifiera de kreatörer vars arbete en AI-modell har tränats på så att alla i kedjan får det erkännande de förtjänar. Några av de största farhågorna bland yrkesverksamma inom kundupplevelser och marknadsföring är bristen på transparens kring hur AI-modeller tränas och risken för upphovsrättsintrång. Transparens och ansvarstagande i hela kedjan är därför centralt för en ansvarsfull användning av AI.

Transparens är alltså en viktig aspekt vid användning av generativ AI, där metadata-referenser kan visa information som namn, datum, vilka verktyg som använts för att skapa bilder och eventuella redigeringar som gjorts av bilderna. Det är också viktigt att använda kommersiellt säkra AI-verktyg, där leverantören av AI-verktygen transparent delar med sig av hur modellerna har tränats och att immateriella rättigheter förblir skyddade.

Adobe har initierat Content Authenticity Initiative (CAI), som förespråkar öppna globala standarder och tekniker som ger användarna en digital etikett för innehåll som skapats med generativ AI, så att konsumenterna vet exakt hur det skapades.

Vi på Adobe tror att generativ AI har förmågan att förändra kundupplevelsen. För marknadsförare kommer alla aspekter, från planering till utförande och analys, att förbättras. Detta inkluderar att hjälpa marknadsförare på flera sätt, till exempel hur marknadsföringsinnehåll, kampanjer, målgrupper, upplevelser, kundresor och insikter genereras och levereras.

Vi förväntar oss också att generativ AI ska förändra kundupplevelsen genom att skapa relevant, individanpassat innehåll och förbättra kundresan. Marknadsförare kan överträffa kundernas förväntningar och överträffa KPI:er med stöd av AI-drivna insikter i kombination med sin egen kreativitet.

Generativ AI är en spännande teknisk utveckling som just nu tar världen med storm, men dess framgång beror på vår förmåga att använda den på ett ansvarsfullt och medvetet sätt. Vi måste alla agera på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa att generativ AI fortsätter att gynna skapare, marknadsförare och samhället.