Forskningsrådet Forte köper in ny webbplats på WordPress

In Nyheter, Offentlig sektor, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte har valt att bygga en helt ny webbplats tillsammans med leverantören Whitespace.

Forte ville initialt få bättre koll på förväntningar och behov som en webbplats av denna typ behöver uppfylla. Därför gjorde den nya leverantören en användarstudie under våren 2021 med workshops och djupintervjuer med personer från Fortes olika målgrupper. Resultatet blev det nya digitala konceptet som syns idag. Allt på en WordPress CMS uppsättning med Whitespace egna offentlig sektor ramverk för återanvändning och samsyn inom myndighetssverige. Arbetet med Fortes nya webbplats ska fortsätta under hösten 2021.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Orange Business Services ersätter Basefarm, ny plattform