Fyra ledare i nya Forrester Wave Commerce Solutions B2B 2024, Oracle eliminerade

In BigCommerce, Commercetools, E-handel, Elastic path, Intershop, Nyheter, Optimizely/Episerver, Optimizely/Episerver Commerce, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce Cloud, Shopify, Sitecore Commerce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Optimizely berättar de utnämnts till ledare i analysen The Forrester Wave: Commerce Solutions for B2B, Q2 2024 som släpptes under gårdagen. Optimizely ska ”löpande ha förbättrat sina commerce-erbjudanden för både B2B- och B2C-kunder, inklusive centraliserad produkt tillgång och har gjort commerce-lösningarna tillgängliga som både SaaS och PaaS”.

0 st
aktörer finns med i rapporten
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

” – Eftersom affärer mellan företag i allt högre grad förlitar sig på innovativa digitala upplevelser, fortsätter Optimizely att skapa lättanvända branschlösningar för våra kunders unika arbetsflöden .. Vi har känt på oss att det här erkännandet från Forrester skulle komma. Det stärker vår ledande position, särskilt då commerce nu är en nyckelkomponent i vår plattform Optimizely One. Forrester-rapporten visar att ”Optimizely är starka inom innovation som drivs av plattformsinvesteringar som ligger till grund för hela portföljen.”

Säger Rupali Jain, Optimizelys Chief Product Officer i ett uttalande. I samma nya ”ledargrupp” i rapporten hamnar däremot även Salesforce, commercetools och Shopify, varav två av tre dessuom ovanför eller till höger om Optimizely. Dvs. lite bättre placering.

Andra aktörer på lägre platser 2024 är Adobe Commerce, Intershop, BigCommerce, Sitecore Ordercloud, VTEX, Spryker, SAP, OroCommerce, Shopware och Elastic Path. Detta är rätt intressant.

Först därför att vi därmed har ett galet ras av tidigare ledaren Oracle Commerce Cloud. Som helt försvinner sedan senaste 2022 vågen. De är inte ens ”grålistade” som ickebetalande deltagare detta år (som konkurrenten SAP varit i fyra års tid i denna typ av våg och rapport). Något måste hänt i ”relationerna” mellan big red och Forrester för Oracle fortsätter uppenbarligen gärna sälja sin egen B2B produkt Oracle Commerce Cloud även i år.

I från alternativa analytikerna Gartners Magic Quadrant Digital Commerce 2021 fanns Oracle med, men de försvann sedan från 2023 års variant hos Gartner (se nedan).

Inte heller gamla WebSphere Commerce, HCL Commerce B2B (som Gartner listar i sin 2023 Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce) finns med i Forresters senaste variant. Samma sak gäller B2B aktiva och Gartner-representerade Sana Commerce, Unilog, Scayle, Infosys Equinox, THG Ingenuity och Kibo. Som skulle kunna passera för ”grålistade” möjligtvis.

Helt nya in på Forresters 2024-lista är däremot kanadensiska Shopify, dansk-amerikanska Sitecore Ordercloud, brittiska VTEX, brittiska OroCommerce, tyska Shopware och kanadensiska Elastic Path. De mer internationella, och mindre aktörerana vill alla betala för ”relationer” i år och få en egen rapport att distribuera.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  NK:s digitalförsäljning upp med 112 procent efter ny SEO-strategi