Globala kunduppdrag som Managementkonsulterna redan tagit över från reklambyråerna

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

När Deloitte Digital, Accenture, Capgemini, IBM, McKinsey och PwC sammanfattar 2017 berättar flera av dem om nya typer av globala kunduppdrag de vunnit som de tidigare inte kunde få.

”Marketing shifted from a cost center to a growth lever at many big brands in 2017, and consequently, a nontransparent, complex agency model was scrutinized by many of those same businesses. For consulting firms that have spent recent years understanding blockchain, martech and audience data, the shift couldn’t be more timely.”

Managementkonsulterna har genom förvärv och interna omorganisationer på kort tid blivit bland de största webb- och reklambyråleverantörerna i världen. Med en nära koppling till sina mer traditionella digital- och IT-erbjudanden. Traditionellt har UX och mer kreativa projekt fått utföras av mindre byråer, medan konsultföretag ansvarar för AM, IT och tekniskt relaterat arbete. Men Deloitte Digital, Accenture, Capgemini, McKinsey och PwC vill åt denna del också. Och snabbt har det gått att addera design, innovation, kreativitet och UX till egna erbjudandet.

  • Deloitte Digital säger att de aldrig vunnit LGs globala uppdrag om de inte haft sitt integrerade byråerbjudande (de köpte byrån Heat nyligen som drev upphandlingen)
  • Som MKSE.com berättat vann Accenture hela Maserati uppdraget, en pitch där de slog ut de mer traditionella reklambyrånätverken med sitt kombinerade erbjudande.
  • Capgemini har vunnit de kreativa och tekniska digitalåtagandena för kunder som Equinor (tidigare Statoil) och design för Atlas Copco som de även vunnit designpriser för.
  • Deloitte ska även vunnit Papa Murphy’s kontot globalt i en pitch där Deloitte Digital presenterade backend-stöd och tidigare Heat gänget tog hand om det kreativa.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tre nya AI CoE, plattformar och assistenter från Capgemini, redan 100 genAI industrianpassningar klara

Accenture Interactive med CEO Brian Whipple är öppna om att alla 14 byråförvärv de gjort under 2016/2017 planeras gå direkt ned i Accenture Interactives verksamhet för att bli en utmanare till den traditionella byråbranschen.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.