Göteborgs Stad tar in objektorienterat UX-kit av NetRelations

In IBM, IBM Lotus Notes, Java, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

NetRelations berättar att de just är klara med ett mastodontprojekt för WebSphere-kunden Göteborgs Stad. Den affärsmässiga vikten av god UX växer och webbenheten Intraservice inom staden har nu fått nya verktyg av sin partner för att på ett samlat, bättre sätt kunna utföra sitt jobb.

Det setet med objektorienterat gränssnitt samt återanvändbara och fristående komponenter har NetRelations tagit fram för en mer långsiktig, gemensam plattform för staden. Lösningen ska vara inspirerad av Atomic design och Ian Feathers ”A maintainable styleguide”.

0st
personer bor i staden

” – För att ta fram koncept och processer för vårt centrala ramverk behövde vi en partner med djupa kunskaper i gränssnittsutveckling och med tidigare erfarenhet av att jobba med styleguides och komponentbaserad GUI-arkitektur.”

Säger Mikael Sandin, Produktchef Göteborgs Stad.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Göteborgs stad sparar CO2 med ny B2G e-handelsplattform av eComero

Leave a Comment