Haparanda stad köper in Formpipe W3D3

In ERP/ECM, Formpipe W3D3, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Länge sedan vi tittade på vilka dokument och ärendehanteringssystem som gäller där ute i landet. Formpipe berättar att deras mångåriga lösning W3D3 hittat en ny kund i Haparanda stad.

Haparanda har valt mötesportalen för W3D3 för digital mötes- och beslutshantering där samtliga beslutsdokument ska kunna hanteras elektroniskt.

Förtroendevalda politiker runt om i Sverige får mängder med ärendehandlingar som ska hanteras före, under och efter sammanträden i styrelser, nämnder och utskott. I mötesdadministrationen läggs mycket tid och pengar på sammanställningar, utskrifter, kopieringar och utskick av pappersdokument. Detta är varken effektivt, ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart och ska nu förbättras.

0Mkr
Mkr har Formpipe omsatt årets första 9 månader

Haparanda.se är annars en Sitevision java CMS kund.

Leave a Comment