Hur Asket och Akeneo driver hållbarhet inom mode

In Infomercial, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Akeneo.

I en värld där fast fashion är den näst största förbrukaren av vatten och står för nästan 10 % av de globala koldioxidutsläppen, är klädföretaget Asket en ledstjärna med visionen att revolutionera sättet kläder produceras, marknadsförs och konsumeras. Asket grundades 2015 och har sedan dess varit dedikerade i uppdraget att sakta ner modebranschens konsumtionstakt och se på kläder på ett nytt sätt. Istället för att jaga flyktiga trender fokuserar Asket på att ta fram plagg som är genuint meningsfulla och funktionella. Asket handlar inte bara om att skapa kläder utan också om att bygga förtroende, lojalitet och hållbarhet.

Asket stod dock inför flera kritiska utmaningar när de påbörjade sin resa för att öka kännedomen om varumärket och dess syfte. Först och främst insåg de direkt vikten av att nå en global målgrupp och således behovet av en flexibel teknisk lösning som enkelt kunde anpassas utefter unika krav på varje marknad. Att hantera diversifierade försäljningskanaler var ett centralt mål i detta, vilket krävde en lösning som sömlöst kunde integreras med nya plattformar över tid.

Dessutom, för att stärka sin produktutveckling och storytelling behövde Asket även förbättra sina egna berikningsprocesser och säkerställa att all produktinformation förblev konsekvent och korrekt. Effektivare samarbete mellan teamen internt var en annan hörnsten i strategin, med insikten att en sömlös produktutveckling hängde på att detta fungerade väl. I en bransch där snabbhet är av största vikt, ville Asket även minska time-to-market utan att kompromissa på kvalitet.

För att tackla dessa frågor vände sig Asket till Akeneo som är experter på Product Experience (PX). Akeneo introducerade en central lösning för Askets verksamhet – ett PIM system (Product Information Management) som fungerar som ”single source of truth” för all produktinformation. Detta grundläggande koncept och lösningen från Akeneo säkerställde att Asket fick en central, pålitlig lagringsplats för all sin produktinformation, vilket eliminerade avvikelser och felaktigheter. Den flexibilitet som Akeneo erbjuder gjorde det dessutom möjligt för Asket att sömlöst expandera till nya marknader och kanaler, och enkelt anpassa produktinformationen till lokala marknaders krav. Denna nya anpassningsförmåga spelade en avgörande roll i Askets tillväxtstrategi.

Implementeringen av Akeneo förbättrade dessutom effektiviteten och kvaliteten i Askets berikningsprocess avsevärt, vilket gynnat både interna och externa intressenter. Slutligen underlättade partnerskapet med Akeneo för Asket att öka sin transparens, effektivare kommunicera sina hållbara metoder och etisk produktinformation till alla konsumenter, i linje med varumärkets kärnvärden.

Kraften i hållbarhet inom mode

I en tid där konsumenter blir allt mer medvetna om miljöpåverkan har hållbarhet blivit en viktig differentieringsfaktor i modebranschen. Askets partnerskap med Akeneo adresserade inte bara operativa utmaningar i verksamheten utan hjälpte även varumärket att kommunicera sina hållbarhetsvärden till konsumenterna, vilket främjat förtroende och lojalitet. Genom att välja Akeneo som sin partner i resan mot PX-perfektion har Asket inte bara förbättrat sin operativa effektivitet utan också stärkt engagemanget för hållbarhet. Mode kan vara både etiskt och tidlöst, och det är ett budskap som resonerar väl med konsumenter över hela världen idag.

Läs mer

 

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Akeneo.