Industriföretaget skapar Sitecore-grund med marknadsstöd och recycle möjligheter

In Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

ÅR Packaging har efter sommararbete och ett halvårs projekt tagit fram en ny koncerngemensam webbplattform på senaste Sitecore. Detta tillsammans med lokala leverantören Kodexe som stod för samordning och etablering av fyra webbplatser i projektet.

” – Med detta helhetsgrepp har vi nya fräscha hemsidor med förenklad administration och lägger grunden för att effektivt vidareutveckla vår digitala kommunikation”,

Säger Ingrid Lidbäck på ÅR Packaging. ÅR Packaging har samlat de publika webbplatserna Å&R Carton, Flextrus, CC Pack och moderbolaget ÅR Packaging. Satsningen ska framförallt förenklat och effektivisera redaktionellt samarbete mellan dotterbolagen då webbplatsinnehåll görs tillgängligt för återanvändning och marknadsanpassning.

Kodexe har gått back två år i rad och sysselsätter just nu 18 anställda.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Farmers First Group lanserar ny e-handel

Leave a Comment