IT-timpriserna står still och konkurrensutsätts, Sverige ett låglöneland

In Nyheter, Offshore development by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Nej, det var inget aprilskämt att Sverige sällat sig till låglöneländerna.

Nu visar även Radar Ecosystem i sin nya rapport från skärtorsdagen att värdetillväxten bland svenska IT-konsulttimmar är obefintlig.

0mdr
SEK är svenska IT-konsultmarknaden värd 2015

IT-konsultmarknadens volym för 2015 beräknas växa med 9 procent. Men samtidigt ökar marknadsvärde med blott en procent till totalt cirka 50 Miljarder SEK i Sverige.

Det finns en stor ”erosion” i timpriserna som resulterat i ett förminskat marknadsvärde.

“- Prisutvecklingen på konsultmarknaden har varit dramatisk och fortsätter den nedåtgående trenden inom i stort sett samtliga kompetensområden. Uppblandade leveranser med offshore innehåll och prispress är de primära orsakerna.”

Säger Hans Werner, VD för Radar Ecosystem.

Digitala markandskanaler, integration och ökad självbetjäning ligger högt på prioriteringslistan hos nordiska IT-organisationer och driver i huvudsak tillväxten på konsultmarknaden.

Svenska IT organisationer kommer under året för första gången att spendera mer på konsultinköp än på av den egna organisationens kostnadsmassa.

Detta tillsammans med kronans drastiska fall de senaste åren har gjort högteknologiska och välcertifierade Sverige riktigt billigt att lägga projekt i.

Leave a Comment