Karlstad öppnar upp 15 nya webbplatser efter samarbete med Consid

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Karlstads kommun, KBAB, Räddningstjänsten och Karlstads energi har öppnat upp sin nya digitala ID och Sitevision-närvaro efter ett omfattande samarbete med Consid. Totalt handlar det om bl a 15 nya webbplatser och projekt.

0 st
webbar för 15 Mkr innefattar projektet
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

”– Bara för Karlstads kommun har det inneburit 11 nya underwebbar samt ett helt nytt utseende. Det har varit ett stort projekt. Samtidigt har jag som projektägare aldrig varit med om ett smidigare arbete. Vi har varit väldigt trygga med Consid som leverantör och klarat oss inom ramen för både tid och budget.”

Säger Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör Karlstads kommun.

Projektet har även syftat till att göra tjänsterna mer lättanvända och tillgängliga för allmänheten.

”– Ett år är en ganska snäv tidsram för den här typen av uppdrag. Genom att göra det på ett år i stället för under en längre tidsperiod kom vi in perfekt tidsmässigt för att undvika extra kostnader för skattebetalarna. Det handlar om licenser som går ut och måste förnyas för den gamla plattformen. Nu får Karlstadsborna en ny webbplars utan att de behöver betala för två.”

Säger Ann Svalling konsultchef och affärsutvecklare på Consid i Karlstad. Consid AB berättade förra året ett avtal tackats med Karlstads kommun för att införa och utveckla webbplattformen Sitevision Cloud CMS. Avtalet var värt upp emot 15 Mkr under en flerårsperiod. Karlstad i Värmland är Sveriges 20:e största tätort med 67 122 invånare i tätorten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Consid fick i uppdrag att digitalisera och säkra upp kundresan för Bilprovningens 100 stationer